Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

'Vader en broers met autisme/ ADHD'
Loes

lees hier meer verhalen

Film online groepscursus

Film online groepscursus

Disclaimer

De website Kopstoring.nl is ontwikkeld voor jongeren van ca. 13-25 jaar die een ouder hebben met psychische problemen. De website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Preventie Platform KOPP/KVO, waarin nagenoeg alle GGZ- instellingen en Instellingen voor Verslavingszorg in Nederland zijn vertegenwoordigd. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen; KVO staat voor kinderen van verslaafde ouders. Voor de KVO-doelgroep heeft het Trimbos-instituut Drankjewel.nl ontwikkeld en voor professionals Drankjewelpro.nl.

De informatie op de website Kopstoring.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze website kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Het Trimbos-institituut kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Die informatie is niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op kopstoring.nl kun je geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

Privacy Statement

Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij verwijzen u naar het privacystatement op de website van het Trimbos-instituut: http://www.trimbos.nl/privacy.

 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt.  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verdere informatie en uitleg van het gebruik van cookies op deze website kunt u vinden op de website van Trimbos-instituut: https://www.trimbos.nl/cookieverklaring

 

Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.


sluiten