'Allereerst had ik heel graag gewild dat er in de tijd dat ik jong was zoiets bestond als dit'
Bianca

lees hier meer verhalen

Film online groepscursus

Disclaimer

De website Kopstoring.nl is ontwikkeld voor jongeren van ca. 13-25 jaar die een ouder hebben met psychische problemen. De website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Preventie Platform KOPP/KVO, waarin nagenoeg alle GGZ- instellingen en Instellingen voor Verslavingszorg in Nederland zijn vertegenwoordigd. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen; KVO staat voor kinderen van verslaafde ouders. Voor de KVO-doelgroep heeft het Trimbos-instituut Drankjewel.nl ontwikkeld en voor professionals Drankjewelpro.nl.

De informatie op de website Kopstoring.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze website kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Het Trimbos-institituut kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Die informatie is niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op kopstoring.nl kun je geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

Privacy Statement

Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij verwijzen u naar het privacystatement op de website van het Trimbos-instituut: http://www.trimbos.nl/privacy.

 

Cookieverklaring

Wij meten hoe onze website wordt gebruikt. Dat doen wij met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld conform de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics”  van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018. Verdere informatie en uitleg van het gebruik van cookies op deze website kunt u vinden op de website van Trimbos-instituut: https://www.trimbos.nl/cookieverklaring

 

Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.


sluiten