'En als hij soms boos wordt denk ik dat dat door mij komt maar dat is niet zo'
Mathilde 11 jaar

lees hier meer verhalen

Film online groepscursus

Disclaimer

De website Kopstoring.nl is ontwikkeld voor jongeren van ca. 13-25 jaar die een ouder hebben met psychische problemen. De website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Preventie Platform KOPP/KVO, waarin nagenoeg alle GGZ- instellingen en Instellingen voor Verslavingszorg in Nederland zijn vertegenwoordigd. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen; KVO staat voor kinderen van verslaafde ouders. Voor de KVO-doelgroep heeft het Trimbos-instituut Drankjewel.nl ontwikkeld en voor professionals Drankjewelpro.nl.

De informatie op de website Kopstoring.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze website kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Het Trimbos-institituut kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Die informatie is niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op kopstoring.nl kun je geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.


sluiten