'zoveel pijn'
rebeltje

lees hier meer verhalen

Film online groepscursus

Disclaimer e-mail

De e-mailservice op de website kopstoring.nl is ontwikkeld voor kinderen van ouders met psychische of psychiatrische problemen (12-25). Het is een aanbod van de GGZ-instellingen de Gelderse Roos, GGNet, RIAGG IJsselland, GGZ Oost-Brabant en Adhesie voor jongeren in het hele land.

Er wordt naar gestreefd om in maximaal 8 e-mail contacten je te helpen of te ondersteunen bij de moeilijkheden die je ervaart wanneer je een ouder met psychische of psychiatrische problemen hebt. Het is géén therapie. De medewerkers van de e-mailservice beantwoorden je mail zo goed mogelijk. Ze zijn goed geschoold en maken gebruik van de huidige inzichten in wetenschap en hulpverlening. De gegevens die je verstrekt worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van de privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar raden we je aan om je ouders te vertellen dat je deelneemt aan de e-mail service.

Omdat de medewerkers van de e-mail service alleen via e-mail contact met je hebben, kunnen ze moeilijker inschatten hoe ernstig je problemen zijn en of er sprake is van een crisissituatie. In crisissituaties raden we je aan contact op te nemen met je huisarts. Het is ook mogelijk om voor een (anoniem) telefoongesprek te bellen met SOS telefonische hulpdienst: 0900-0767 (24 uur per dag, 5 eurocent per minuut) of de Kindertelefoon: 0800-0432 (van 14.00 tot 20.00 uur, gratis).

De informatie, verzonden met dit e-mailbericht, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De verantwoordelijke instellingen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.


sluiten