'Gestigmatiseerde "Patient" ; Hoe lang kan het duren?'
Bennie

lees hier meer verhalen

Film online groepscursus

Colofon

Projectleiding: Dr. Rianne van der Zanden, Trimbos-instituut
Teksten: Drs. Karlijn Arntz en Drs. Jorinde Klungers, GGNet
Tekstredactie en tekstbijdragen: Drs. Lotte Douze
Tekstredactie: Monique Huijdink, ABC-fabriek
Webbouw en vormgeving: Ippo
Financiële ondersteuning: Rabobank Foundation, Oranjefonds, Fonds 18/18, Stichting CentraalFonds Rvvz.

Kopstoring is ontwikkeld door GGNet, Dimence/Mindfit, de Gelderse Roos en het Trimbos-instituut. In 2016 zijn de rechten overgedragen aan het Trimbos-instituut. Professionals (psychologen en ortho-pedagogen) van de volgende instellingen voeren de Kopstoring-interventies uit: GGNet, Mindfit, Ypse, Mondriaan, Vincent van Gogh en MetGGZ. Deze zijn getraind in de uitvoering van het aanbod en participeren in de jaarlijkse intervisiebijeenkomsten, georganiseerd door het Trimbos. Sinds 2017 wordt Kopstoring gefinancierd door ZINL, in het kader van de regeling anonieme e-mental health.  

Met dank aan:

de leden van de adviescommissie van het Landelijk Preventie Platform KOPP/KVO en
alle jongeren en volwassenen van ouders met psychische problemen voor hun opbouwende commentaar.

 

logos


sluiten